Mezoterapie

Existují dva hlavní proudy mezoterapie. První pochází z USA a je založený na aplikaci látek zejména do škáry a podkoží. Druhý směr se rozvíjí v Evropě. V jeho pojetí je mezoterapie především injikací kyseliny hyaluronové do pokožky a škáry pro účely jejich hydratace.

 

 

Oba směry se prolínají a hranice mezi nimi se zužuje. Obecně lze říci, že evropská cesta je z hlediska nežádoucích účinků bezpečnější a více se brání používání látek s nejistým účinkem. Zcela novým směrem je použití metody peercing-rollerové mezotearpie. Podstata této metody spočívá v nanesení účinné látky (nejčastěji kyselina hyaluronová) na pokožku. Poté se na kůži přiloží peercing-rollerový válec, který je opatřený různě dlouhými mikrojehlicemi, nebo jehličkový nástavec Dermapenu, s variabilním zakončením. Jiná délka a zakončení jsou pro lékařské účely a jiná pro kosmetiku. Zasahují rohovou vrstvu pokožky, usnadňuje průnik aktivní látky do pleti a současně působí jako specifická masáž podporující tvorbu kolagenu.